Εκδηλώσεις

Ένωση Μικρασιατών Λαμίας "Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης"

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με την 'Ενωση Μικρασιατών Λαμίας "Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης"

θα πραγματοποιήσει την παρουσσίαση της

1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μικρασιατικών Συλλόγων,

στην Παννελήνια έκθεση Λαμίας

στις 01/07/2017 και ώρα 19:00.