Εκδηλώσεις

Βιβλιοπωλείο "αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ"

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο "αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ"

θα πραγματοποιήσει βραδιά-αφιέρωμα στον Κωνσταντινουπολίτη ποιητή Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου

(βραβευμένο 4 φορές από την Ακαδημία Αθηνών)

στο Βιβλιοπωλείο αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ

(Σισμανογλείου 10, 15235, Βριλήσσια)

στις 21/07/2017 και ώρα 19:30.