Εκδηλώσεις

Πολιτιστικό φεστιβάλ: “Ιχνηλατώντας τη Θράκη: Πολιτισμός και Ιστορία”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με τo Πολιτιστικό φεστιβάλ: "Ιχνηλατώντας τη Θράκη: Πολιτισμός και Ιστορία - η περίπτωση Καραθεοδωρή"

θα πραγματοποιήσει την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ

"Ίμβρος, Της Μνήμης και της Λήθης"

στο Μουσείο Οίνου

(Αγίου Δημητρίου 19, Παλλήνη)

στις 14/05/2018 και ώρα 13:00.