Εκδηλώσεις

22-24/11/2019 , 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών συμμετέχει

στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης (22-24/11/2019)
στη Λαμία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

με διάλεξη της Ειρήνης Σαρίογλου, ΓΓ του ΙΔΙΣΜΕ και Επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πόλης,

με τίτλο "Ο ρόλος και η δράση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως "

Πιο συγκεκριμένα η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09.50

στην αίθουσα Γ' / Α' + Β΄θμια