Εκδηλώσεις

27.01.2020 1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών συμμετέχει

τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, στο διάστημα 12.00- 14.30

στην επιμορφωτική δράση με θέμα τη διδακτική της ιστορίας και τη χρήση πηγών,

με διάλεξη της Ειρήνης Σαρίογλου, ΓΓ του ΙΔΙΣΜΕ και Επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο 1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου.