Αρχείο Παρουσιάσεων

Δήμος Κέας / 20.05.2018
Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη
Διαβάστε περισσότερα…
Πολιτιστικό φεστιβάλ: “Ιχνηλατώντας τη Θράκη: Πολιτισμός και Ιστορία” / 14.05.2018
Η Σιωπηλή Σχολή - Μία αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Διαβάστε περισσότερα…