Αρχείο Παρουσιάσεων

Δήμος Καβάλας / 15.07.2017
'Στην Εξορία, Ερζουρούμ-Άσκαλε 1943'
Διαβάστε περισσότερα…
Ροταριανός Όμιλος, Ηλιούπολη / 31.05.2017
Η Σιωπηλή Σχολή - Μία αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Διαβάστε περισσότερα…
Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) / 26.05.2017
Λεξικό Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου
Διαβάστε περισσότερα…
Σύλλογος Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία και Μέλισσα του Ελληνισμού, Γενεύη / 13.05.2017
Η Σιωπηλή Σχολή - Μία αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκη
Διαβάστε περισσότερα…