Ένωση Μικρασιατών Λαμίας "Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης" - 01.07.2017

Σχετικά με την εκδήλωση

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με την 'Ενωση Μικρασιατών Λαμίας "Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης"

πραγματοποίησε με επιτυχία την παρουσίαση της

1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μικρασιατικών Συλλόγων,

στην Παννελήνια έκθεση Λαμίας

στις 01/07/2017.