Βιβλιοπωλείο "αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ" - 21.07.2017

Σχετικά με την εκδήλωση

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο "αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ"

πραγματοποίησε με επιτυχία την βραδιά-αφιέρωμα στον Κωνσταντινουπολίτη ποιητή Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου

(βραβευμένο 4 φορές από την Ακαδημία Αθηνών)

στο Βιβλιοπωλείο αΠΕΙΡΟΣ χΩΡΑ

στις 21/07/2017.