1ο Λύκειο Γλυκών Νερών - 10.11.2017

Σχετικά με την εκδήλωση

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

πραγματοποίησε με επιτυχία το Eναλλακτικό μάθημα

στο 1ο Λύκειο Γλυκών Νερών

στις 10/11/2017.