Πολιτιστικό φεστιβάλ: “Ιχνηλατώντας τη Θράκη: Πολιτισμός και Ιστορία” - 15.05.2018

Σχετικά με την εκδήλωση

To Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με το Πολιτιστικό φεστιβάλ: "Ιχνηλατώντας τη Θράκη: Πολιτισμός και Ιστορία - η περίπτωση Καραθεοδωρή"

πραγματοποίησε με επιτυχία την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ

"To Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως"

σε σκηνοθεσία Γιώργου Μουτεβελλή

στο Μουσείο Οίνου

στις 15/05/2018.