Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

ΤΟ ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

ΤΟ ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία και

την Μέλισσα του Ελληνισμού

πραγματοποίησε με επιτυχία την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ

"Η Σιωπηλή Σχολή - Μία αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης",

σε σκηνοθεσία των Ειρήνης Σαρίογλου-Μαρίνας Λεοντάρη

και πρωτότυπη μουσική του Βασίλη Δημητρίου,

στην Γενεύη

στις 13/05/2017.

13.05.2017