Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΣΜΕ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΣΜΕ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) «γιόρτασε» τα 10 του χρόνια με τα εγκαίνια των νέων του γραφείων.

26.02.2018