Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Το ΙΔΙΣΜΕ στην Παλούμπα Γορτυνίας

Το ΙΔΙΣΜΕ στην Παλούμπα Γορτυνίας

To Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

σε συνεργασία με την Εταιρεία Ιστορικής και Πολιτισμικής Δράσης Μουσείου "Στρατηγού Δ.Πλαπούτα"

πραγματοποίησε με επιτυχία την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ

"Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη"

σε σκηνοθεσία Ηλία Δημητρίου και πρωτότυπη μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα

βασισμένο στο "Χρονικό των 10 ημερών" της Αγάπης - Μολυβιάτη Βενέζη,

στον Πύργο του "Στρατηγού Δ.Πλαπούτα"

στις 10/08/2018.

10.07.2018