Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Επίσκεψη του ΙΔΙΣΜΕ στον Αρχιεπίσκοπο Θυατέιρων και Μ.Βρετανίας

Επίσκεψη του ΙΔΙΣΜΕ στον Αρχιεπίσκοπο Θυατέιρων και Μ.Βρετανίας

23.10.2018

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Λονδίνο, η Γ.Γ. του ΙΔΙΣΜΕ Ειρήνη Σαρίογλου επισκέφτηκε τον Σεβ.Γέροντα Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ.Βρεατανίας κ.κ. Γρηγόριο.

24.10.2018