Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Η Ειρήνη Σαρίογλου, ΓΓ ΙΔΙΣΜΕ, στην "Εκκλησία της Ελλάδος 89,5"

Η Ειρήνη Σαρίογλου, ΓΓ ΙΔΙΣΜΕ, στην "Εκκλησία της Ελλάδος 89,5"

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

η Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών

Ειρήνη Σαρίογλου, παραχώρησε συνέντευξη

στη δημοσιογράφο Κατερίνα Χουζούρη

και το Ραδιόφωνο "Εκκλησία της Ελλάδος 89,5"

για τις προσεχείς εκδηλώσεις του ΙΔΙΣΜΕ

06.11.2019