Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Το ΙΔΙΣΜΕ στην lifespeed.gr

Το ΙΔΙΣΜΕ στην lifespeed.gr

Η δημοσιογράφος Αριστέα Κοντόζογλου γράφει στην lifespeed.gr για την πολύ πετυχημένη εκδήλωση του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Γενεύη, στις 7.11.2019.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αριστέα Κοντόζογλου

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο : http://lifespeed.gr/reportaz/ελεύθερο/item/12433

11.11.2019