1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης - 25.11.2019

Σχετικά με την εκδήλωση

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών συμμετείχε

στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης (22-24/11/2019)

στη Λαμία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

με διάλεξη της Ειρήνης Σαρίογλου, ΓΓ του ΙΔΙΣΜΕ και Επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πόλης,

με τίτλο "Ο ρόλος και η δράση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως "

Πιο συγκεκριμένα η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας