Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Το ενημερωτικό Απριλίου του ΙΔΙΣΜΕ στην ιστοσελίδα theatrocinefil.gr

Το ενημερωτικό Απριλίου του ΙΔΙΣΜΕ στην ιστοσελίδα theatrocinefil.gr,Ευχαριστούμε θερμά τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Καρατζά.

Παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο:https://www.theatrocinefil.gr/post.asp?blog_Articles_id=29191

02.04.2021