Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

Η Ειρήνη Σαρίογλου στην Διημερίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 29-30.05.21

Η Ειρήνη Σαρίογλου στην επιστημονική Διημερίδα που διοργανώνουν η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Προγράμματος Σπουδών "Ελληνικός Πολιτισμός", με θέμα: "Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης: Ιστορικές Προσεγγίσεις και Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος".

04.03.2021