Previous Next

The Art Director of Beyond Borders, Irini Sarioglou, will be interviewed at KosTV on 05.08.21 at 09:00

The Art Director of the 6th International Documentary Festival of Castellorizo Island Beyond Borders 2021, Irini Sarioglou, will be interviewed on  05.08.21 by Maria Politou from KosTV at 09:00.

Special thanks to journalist Maria Politou.