Η επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης 1923-1974.

Η επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης.

Εκδόσεις: ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.