Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί αυτοτελές τμήμα του ΙΔΙΣΜΕ.  Η συγκρότηση του περιεχομένου της ανταποκρίνεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ιδρύματος και των επισκεπτών της. Εξειδικεύεται στον τομέα της ελληνικής και τουρκικής ιστορίας, λαογραφίας, πολιτικής και λογοτεχνίας.

Πολύ σύντομα θα μπορείτε να επισκεφτείτε τους καταλόγους της Βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικά. Η Βιβλιοθήκη μας δεν είναι δανειστική.