Χορηγίες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, λειτουργεί με την υποστήριξη των φίλων/μελών του και υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων του με την ουσιαστική αρωγή των χορηγών του. Κάθε δωρεά/χορηγία προς το ΙΔΙΣΜΕ. συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής και ιστορικής μας κληρονομιάς μέσω των εκδόσεων, των ιστορικών ντοκιμαντέρ, της συνεχούς έρευνας και των επιστημονικών πρωτοβουλιών του.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας.