Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ΙΔΙΣΜΕ. αναπτύσσει μια πολύπλευρη επιμορφωτική δράση μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία κ.ά.) και απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ιδιαιτέρως πρωτότυπα και ενδιαφέροντα είναι τα προγράμματα για μαθητές και φοιτητές σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΙΔΙΣΜΕ.