Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ)

To όραμα μας

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως στόχο τη διάσωση και καταγραφή της νεότερης ιστορίας του Ελληνισμού και την αξιοποίηση ιστορικών κειμηλίων και πρωτογενών πηγών. Το όραμά μας συνοψίζεται στο στίχο του Μ. Αναγνωστάκη: «Θυμάμαι άρα υπάρχω».

Η μακρόχρονη πλούσια πνευματική δράση των ελληνικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων της καθ’ ημάς Ανατολής και κυρίως το ανεπανάληπτο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) υπήρξε η βασική πηγή έμπνευσής μας.

Μεταξύ των δράσεων του ΙΔΙΣΜΕ περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων σε σχολεία, ιδρύματα, σχολές εντός και εκτός Ελλάδας με σκοπό τη διάχυση της γνώσης στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους μαθητές και φοιτητές καθώς και τη διδασκαλία άγνωστων, κατά κύριο λόγο, πτυχών της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Το ΙΔΙΣΜΕ συνεργάζεται με αξιόλογα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στοχεύοντας στην περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών του.

Από το 2016, το ΙΔΙΣΜΕ διοργανώνει στο ακριτικό Καστελλόριζο το Beyond Borders | Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου.