Δημοσίευση της "ΕΡΤ" για το νέο ντοκιμαντέρ του ΙΔΙΣΜΕ "Τα Ηρωϊκά Βουρλά της Μικράς Ασίας"