Επισημονική Διημερίδα του ΚΕΜΜΕ Δήμου Κηφισιάς 15-16.05.21

Η Ειρήνη Σαρίογλου ύστερα από πρόσκληση του ΚΕΜΜΕ του Δήμου Κηφισιάς συμμετέχει στην επιστημονική Διημερίδα με τίτλο:  "Ο Ελληνικός  και ξένος Τύπος την περίοδο πριν, κατά και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (1914-1923)"  που θα πραγματοποιηθεί  ( 15-16 Μαΐου 2021)  διαδικτυακά. Παρουσίαση τόμου " Η Μικρασιατική Εκστρατεία του Κώστα Μισαηλίδη".