Το 5ο Φεστιβάλ "Πέρα από τα Σύνορα" στην ιστοσελίδα "hephaestuswien.com"

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το σχετικό άρθρο:https://activenews.co.uk/2020/09/12/hephaestus-wien-interview-with-irini-sarioglou/