1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης (22-24/11/2019) στη Λαμία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με διάλεξη της Ειρήνης Σαρίογλου, ΓΓ του ΙΔΙΣΜΕ και Επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Πόλης, με τίτλο "Ο ρόλος και η δράση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως " Πιο συγκεκριμένα η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας