Διάλεξη από την Δρ. Ιστορίας Ειρήνη Σαρίογλου στις 17.07.21

Διάλεξη από την Δρ. Ιστορίας Ειρήνη Σαρίογλου στο Αντίρριο με θέμα την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας στις 17.07.21.